Tørbergsjøen1

Barnevennlig ­fiske ­i ­Trysil

Blant Trysils mange fiskevann er det bare å velge og vrake i muligheter. Men det finnes også noen som er spesielt barnevennlig og vèlegnet for deres utfoldelse av fisket. Både når det […]

Blant Trysils mange fiskevann er det bare å velge og vrake i muligheter. Men det finnes også noen som er spesielt barnevennlig og vèlegnet for deres utfoldelse av fisket. Både når det kommer til sannsynlighet for å få fangst, tilgjengeligheten til vannet eller tilretteleggingen omkring det. Det viktigste er at barna får oppleve gleden av hva sportsfisket kan by på. 

 

Tørbergsjøen

Tørbergsjøen er ett familievennlig fiskevann med mye fisk i. Både gjedde, abbor, mort og noen mindre kjente fiskearter bidrar sterkt til at det er gode muligheter for å få fisk. Her er både meitefiske og fiske med spinner, sluk eller wobbler gode alternativer. Ved sjøen er en fin tillrettelagt plass med gapahuk , grill og muligheter for bading. Her ligger det også en robåt til utlån. Husk å ta med egen flytevest!

 

Tørbergsjøen ligger lett tilgjengelig langs RV 25 mellom Trysil og Elverum. Fiskeplassen ligger ved Sjødammen i nordenden av sjøen.

Ti fiskevann

«Ti fiskevann» er familie, – og barnevennlige fisketurer som bygger på samme prinsipp som de populære fjellturene. Alt du har å gjøre er å besøke et fiskevann. Ved hvert vann er det satt opp ei turkasse. Klipp i turkortet, lever dette hos turistinformasjonen, og du får et diplom. Du er med i trekningen av fine premier dersom du har besøkt alle ti fiskevann eller har lagt ut bilde på instagram merket med #10fiskevanntrysil 

 

Ti fiskevann og klippekort for «Ti fiskevann»  fås hos Turistinformasjonen eller på sportsbutikkene.

Husk at alle barn under 16 år fisker gratis!

Voksne ledsagere må løse fiskekort.

 

Fisketips

Fisketips abbor med spinner   Fisketips abbor med mark   Ørretfiske med sluk & spinner

Fiskekort

Fiskekortet gjelder for hele Trysil Fellesforenings fiskeområde som dekker det meste av Trysil kommune og omfatter ca. 100 elver, sjøer og tjern.

 

Priser:

Døgn NOK 130,00 | Uke NOK 390,00 | Sesong NOK 580,00

 

Fiskekort fås også kjøpt på Turistkontoret, sportsbutikker og bensinstasjoner.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst

Fiskeregler

  • Fisketid hele året.  Unntak: I Trysilelva nord for Håens utløp er stangfiske forbudt i tiden 15/3-15/5.
  • Størstemål:  På strekningen nord for Sennsjøen, samt på strekningen fra Koloåas utløp til riksgrensen skal ørret over 30 cm og harr over 35 cm settes ut igjen.  All fisk over størstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen med slikt unntak: Hver fisker kan fange og avlive en ørret eller harr over størstemålet per døgn.
  • Minstemål: På strekningen fra Sennsjøen til Koloåas utløp er minstemål for ørret og harr 25 cm. All fisk under minstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen
  • Vänerlaks er fredet. All fanget Vänerlaks skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.
  • Det er ikke tillatt å fiske med agnfisk som ikke naturlig forekommer på fiskeplassen. Bruk av levende agnfisk er forbudt.
  • Det bør benyttes mothakeløse kroker under fisket.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

For nøyaktig angivelse av hvilke vann, elver og bekker som omhandles av fiskekortet henvises til Fiskekart Trysil (pdf).

Fiske fra båt er tillatt, unntatt på Røsjøen

Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Lenker

Trysil Fellesforening | Fiskekart Trysil (pdf) | Fullstendige fiskeregler-2016.pdf

Andre tilbud i Hedmark Fylke Andre tilbud i Trysil

 

Kart