Fiskekort ­for ­Vangrøfta ­«Skrukka» ­legges ­ut ­for ­salg

Fiskekort for Vangrøfta "Skrukka" legges ut for salg her på Fishspot Onsdag den 6. februar kl. 12.00. Det selges 10 kort pr. døgn.

Fiskekort for Vangrøfta «Skrukka» legges ut for salg her på Fishspot Onsdag den 6. februar kl. 12.00.  Det selges 10 kort pr. døgn.