Ta ­med ­barna ­på ­fisketur

Fiske gir barn uforglemmelige opplevelser og skaper glede for hele familien. Fiske er en aktivitet som stimulerer til at barn og unge blir mer aktive, som gir mestringsfølelse og verdifulle motoriske ferdigheter som […]

Fiske gir barn uforglemmelige opplevelser og skaper glede for hele familien. Fiske er en aktivitet som stimulerer til at barn og unge blir mer aktive, som gir mestringsfølelse og verdifulle motoriske ferdigheter som garantert vil komme godt med senere i livet. Med god veiledning fra oss voksne kan vi skape en bredere forståelse for sammenhenger ute i naturen og gi barna er bredere verdigrunnlag for fremtiden. Men kanskje vel så viktig er at desto tidligere de introduseres for fisket, jo større er sjansen for at de vil fortsette med friluftsliv inn i voksen alder. Og så er det jo en veldig god unnskyldning for å selv kunne ta seg en fisketur!

Barn liker å fiske bare de får fisk.  Velg derfor fiskested og metode med omhu tilpasset barnas ferdigheter, erfaring og alder. Meitefiske på små skogsvann med dupp, eller sluk og spinner – eller fiske i bekker eller småelver med mark og langstang er alltid sikre valg.  Dette er aktiviteter mange av oss som har vokst opp med og som har gitt grunnlag for det friluftslivet vi selv utøver i dag. La barna oppleve det samme som din barndom ga, og ta de gjerne med til samme sted som du hadde dine første fisketurer. Det er også en god anledning for oss voksne å gjenoppleve barndommens nostalgi.

Om fisken ikke er helt på hugget er det viktig at turen inneholder noe mer en bare slenge med stanga. Å velge steder som kan tilby andre aktiviteter i tillegg er ofte en fordel. Men det kan like gjerne være så enkelt som å ta seg tid til å gjøre opp et lite bål for å grille et par pølser, eller kanskje helst steke et par ørretpinner. For ingen gang smaker vel fangsten så godt som ute i naturen?

Gjør det hele til en positiv opplevelse der barna er i fokus. Det viktigste er at turen fanger oppmerksomheten til, og engasjerer, barna slik at de ikke kjeder seg. Ha alltid med godt med mat og drikke, og gjerne noe annet godt i sekken.

Å få vise frem fangsten sin er litt av hele opplevelsen. Ja du husker sikkert hvor morsomt det var å løpe hjem med fiskeveska for å vise frem til mor eller far? Hverken fisk eller fangst behøver å være stor, men det er minst like morro for barna å få lov å vise frem fangsten sin, som det er for oss voksne. I de aller fleste tilfeller der fisket er attraktivt for barn, er et visst uttak av fisk bare positivt for bestanden. Og det er viktig at barna lærer å nyte de godene naturen kan tilby – og ikke minst få smake på fangsten. Så la for all del barna få lov til å ta med seg en fisk hjem i ny og ne!

Samtidig er det viktig å å lære barna litt om «rett og galt», respekt for fiskeregler og fangst. Som voksne ledsagere har vi her et ansvar for å skape et godt grunnlag for barna og deres fremtidige fiskeopplevelser gjennom god veiledning.

 

Hva gjelder for barns fiskeutøvelse?

Barn under 16 år fisker gratis med stang og håndsnøre i tiden mellom 1. januar og 20. august i alle vann og elver som ikke fører laks, sjøørret og sjørøye. Det oppfordres til at også barna skal få utstedt fiskekort før fisket starter, men dette er da altså vederlagsfritt. Der det ikke selges fiskekort har barn likevel også lov til å fiske, men dette gjelder ikke i anlagte fiskedammer der slike finnes.  Noen steder, og for enkelte arter, er det likevel innført restriksjoner som også gjelder for barn. Dette gjelder for områder med spesielle hensyn for forvaltnings- eller kultiveringsformål, eller for arter som er står ovenfor utfordringer. Det er derfor viktig at man som ledsager gjør seg kjent med hvilke bestemmelser som gjelder, og kan rettlede og skape forståelse for hva som er lov eller ikke.

Husk at etter 20. august gjelder de samme reglene for barn som for voksne, og barna heller ikke fiske fritt i vann og vassdrag som ellers ikke er åpent for fiske. Mange steder har likevel innført gratis fiskekort for barn som gjelder hele fiskesesongen. Og noen, som Statskog, har også utvidet ordningen til å gjelde helt opp til 20 år.

Her finner du noen utvalgte fiskeplasser som passer for barn