Finn ­drømmeørreten ­i ­Holselva

Holselva er ved siden av Renaelva den elva på Østlandet hvor sjansen for å få riktig stor ørret på tørrflue er størst.

Holselva renner ned i Strandafjorden i Ål i Hallingdalen. Den er en regulert terskelelv, hvor de store ørretene som beiter i Strandafjorden finner sine gyteområder – rett ved riksvei 7, på grensa mellom Hol og Ål.

– Den sto akkurat der den skulle! Fiskeguide og primus motor for forvaltningen i Holselva, Trond Andersson, demonstrerer hva Holselva er god for. Foto: Vegard Veberg
Liten krok og ett til  to små splitthagl er resepten for aktivt markfiske i Holselva. Foto: Vegard Veberg

Og det er her Andersson koser seg aller mest.

– Det er noe med hjemmeelva, sier Andresson. 

En liten meitemark på en enda mindre krok. To små splitthagl.

– Dette ligner veldig på nymfefiske med kort line. Du må ha kontakt med agnet hele tiden for å kjenne … DER!!!

Stanga vippes opp i et raskt tilslag. En gullgul ørret går rett i været før den raser nedstrøms.

Hallingdølen kjører ørreten bestemt og kort tid seinere ligger en prikkete gullbarre i håven.

– Jeg skiller ikke på aktivt markfiske og nymfefiske. Du må ha den samme rolige tilnærmingen, forklarer han.

Med aktivt markfiske krokes fisken før den rekker å svelge marken.

Vår guide for dagen, har blitt bedt om å demonstrere aktiv markfiske for to slitne fluefiskere, og fisker seg ned innløpet til hølen. 

Et lite  napp er alt. Men før vi skal gi oss, midt i en liten regnbyge, blir det som det ofte blir: bare ett kast til.

Inne ved en stor stein på siden av innløpsstrømmen hogger det skikkelig.

– Nå snakker vi, jubler Andersson, før han håver en nydelig hunnfisk på to kilo.

Ørreten får svømme videre for å utføre «plikten» på gytegrunnene den kommende høsten.

–  Det var en skikkelig Holsørret!

Ørreten i Holselva er alt annet enn slapp. Når du får en skikkelig en på kroken blir det som regel baluba i den storsteinete elva. Foto: Vegard Vegerg

Aktiv forvaltning og aktivt markfiske

Holselva forvaltes av Holselva Grunneigarlag og har moderne fiskeregler. Det betyr at det kun er tillatt med fluefiske og aktivt markfiske. 

Aktivt markfiske innebærer at det ikke skal brukes senetykkelse over 0,16, kroken skal ikke større enn str. 10 og tilslagene skal være raske. All fisk over 40 cm skal slippes ut igjen.

Hurtige tilslag og mothakløse kroker gjør at ørreten skånsomt kan settes tilbake i elva.
– Sånn skal de se ut!

Det legges ut åtte kort i døgnet, så skal du ha kort i høysesongen kan det være lurt å være tidlig ute.

Kortene legges ut 1. juni kl. 09.00.

Fakta – Holselva

  • Holselva har en god bestand av stor, oppvandrende ørret, som kommer fra Strandafjorden – et grunt og næringsrikt vann, hvor ørreten vokser raskt. 
  • Best mulighet for å komme i kontakt med de største fiskene er fra første halvdel av juli fram til sesongslutt. 
  • Elva er en regulert terskelelv som er ca. 3,5 km lang og inneholder mange gode høler. Vannstanden kan variere kraftig gjennom sesongen. 
  • Naturen langs elva består for det meste av løv- og barskog, samt innslag av kulturlandskap. 
  • Elva byr tidvis på store døgnfluesverminger av arten Siphlonurus aestivalis
  • Vannet er klart. Enten du fisker med flue eller mark, bør du bruke lang fortom for ikke å skremme fisken.