Fangsstatistikk ­fra ­Renaelva ­2012

Her er resultat fra fangstrapporter fra Renaelva i 2012. Det er mye fin fisk i Renaelva.

Her er resultat fra fangstrapporter fra Renaelva i 2012.  I overkant av 50 fiskere har levert inn fullstendig fangstrapport for 2012.  Her er prosentvis fordeling fordelt på harr, sik og ørret etter lengde og vekt.  Det er mye fin fisk i Renaelva.

 

 

 

 

Mer informasjon om Renaelva:

Renaelva fluesone

Renaelva