Etappe ­11

Renaelva - Siste stopp

Tenk deg at du har en måned til rådighet til å bare fiske. Hvordan legger du opp ruta? Her får du en tenkt flueturné i Fishpots kjerneområder – Tour de Fishspot 2021.


Rena – stor elv og korte kast


Turneen er snart over, men vi har spart noe av det beste til slutt. Rena har blitt en av Norges aller beste ørretelver, etter at de nye fiskereglene og maksmålsforvaltningen har fått lov til å virke. Ørret over to kilo på tørt, er minst like sannsynlig i Rena, som i store deler av Indre Finnmark.


Forrige gang vi var her, i begynnelsen på turneen, var det høy vannstand og vi fisket fra driftbåt med streamer. Nå skal vi snike oss langs land i kveldinga og inn i natta.

I motsetning til det mange fluefiskere ser ut til å tro er det ikke så viktig å kaste langt for å få stor fisk. De store ørretene i Rena står nemlig gjerne nær land, ofte der det er tett skog langs bredden.

Det gjør at vi må tilpasse oss. Vi fisker helst oppstrøms, med korte kast. Har vårfluepuppene begynt å røre seg viser fisken seg med kraftige rullevak, plasking og regelrette angrep på de hurtigsvømmende insektene.

Dagfisket kan også være brukbart, men ingenting slår puppefesten i Rena når det først setter i gang.


Elva er grei å vade, men stor. Du må ofte vade et stykke for å komme på nymfehold. Harren begynner å samle seg når vannstanden synker. Har du først funnet en, fortsett gjerne i samme område. Ta natta i bruk hvis du er på jakt etter de store ørretene i elva.

Vi starter i den fem kilometer lange fluesona som strekker seg fra Storsjødammen til Rødhammeren. Er det lite aktivitet i de øvre delene av elva hvor fluesonen ligger, er det som regel andre forhold lenger ned.

Klekkingene I Rena kan til tider være relativt lokale, så vi forflytter oss gjerne.


Utstyr

Vadestav. Lette fluestenger i klasse 3–5

Gjerne lange nymfestenger på 10–11 fot til kortlinenymfing. Bruk gjerne en sekserstang hvis du skal kaste tunge streamere etter ørreten.
FORRIGE STOPP – Etappe 10:

Isterfossen – intens vakfest


Plan B

Hvis Søndre Rena ikke leverer, er Nordre Rena fluesone rett oppe i dalen. Der er det også lavere fisketrykk. Elva er klar og relativt krevende, men har både grov harr og ørret. Fluesona er 4,7 km lang og lett tilgjengelig.