Årets ­første ­rapport ­fra ­Kvennan ­Fly ­Fishing

Den første video-rapporten fra Kvennan Fly Fishing 2013 er her. Den viser Glomma i vårflommen der du ser rester etter den store isgangen som var i vinter.

 

Den første video rapporten fra Kvennan Fly Fishing viser Glomma i vårflommen der du ser rester etter den store isgangen som var i vinter.

 

Se hele videorapporten på kvennan.com.   Fiskesesongen hos Kvennan Fly Fishing starter 1. juni.

 

Mer informasjon om fiske hos Kvennan Fly Fishing:

www.kvennan.com  (Kvennan Fly Fishing)

Kvennan Fly Fishing Fluefiskesonen (Fishspot)

Kvennan Fly Fishing Edisfossen sona (Fishspot)