Natt over Grimsa og Rondane.
Foto: Bjørnar Hansen

Fiskekort for Grimsa fluefiske legges ut for salg onsdag 7. mars kl.09.00. I Grimsa er det en kortbegrensning på 10 kort pr. døgn. Det er ingen endringer på fiskeregler eller priser fra foregående år. Grimsa Fluefiske er en strekning i elva Grimsa og deler av elva Folla hvor en restriktiv forvaltning har gitt gode resultater.

Elva byr på et utfordrende fiske etter sprek ørret og harr under foten av majestetiske Rondane. Her finnes riktig pen, men sær, fisk . Fluesonen er omlag 18 km lang og det selges kun 10 kort pr.døgn.

Strike and miss... Foto Bjørnar Hansen

Du kan lese mer om Grimsa og fiskeregler her og kjøpe fiskekort her.

Fiskebestanden består utelukkende av naturlig reproduserende ørret og harr, med innslag av steinulke. Bestanden er enkelt forklart todelt, hvor ørreten er stasjonær og harr er en del av et større vandringssystem fra Glomma.

Artikler om Grimsa:
Dette er Grimsa – en perle i Folldal