Martin ­Mikkelsen

Fluefiskeguide Martin Mikkelsen. Renaelva primært, men også Glomma (Åmot og Stor Elvdal).

Martin er alltid ute og fisker, og har guidet mange fiskere i Renaelva. Martin er tilgjengelig hele fiskesesongen.


Type fiske: Fluefiske.


Erfaring: Martin Mikkelsen har fisket med flue i Renaelva i 15 år. God kjennskap til elvene og fiskenes standplasser har resultert i en rekke fisk over 2 kilo på tørrflue. Du Her kan du lese et intervju med Martin Mikkelsen.


Språk: Norsk, svensk, dansk og engelsk


Områder: Renaelva primært, men også Glomma (Åmot og Stor Elvdal)


Priser:

Inntil 2 personer, hel dag, NOK 3 000,-

Inntil 2 personer, halv dag, NOK 1500,-


Andre tilbud i Åmot