Variert og spennende villmarksfiske i Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalparks nordlige deler. Her kan man fiske på alle vann og bekker i Dindalen i Oppdal kommune, en nydelig og særegen seterdal, der
Snaufjellvatnet, i hjertet av Akselfjella, forteller navnet det meste. Her er det høyfjell så langt øyet kan se og området er preget av karrige natur vakkert omringet av mektige fjell i
I Heggsjøene i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark kan du virkelig oppleve et fiske etter stor og sprek ørret, vakkert omkranset av fjellbjørkeskog og myrdrag, ved foten av Imsdalsfjellet og Heggsjøfjellet. Gode standplasser for stor
Villmarksfiske i Holtålen byr på en rekke spennende vann med ørret og røye som du må snøre fjellsko og pakke ryggsekk for å nå. Disse vannene ligger spredt på begge sider
Forsøk en fantastisk fiskeferie i Reinheimen Nasjonalpark, ett av de største inngrepsfrie naturområdene i Norge. Et variert fiske med en rekke store og små fjellvann som huser ørret av svært
Øvre Numedal Statsallmenning forvalter fisket i 57 vann på tilsammen 13000 da. Øvre Numedal statsallmenning ligger sentralt inne på Hardangervidda og grenser mot Telemark i sør og Hordaland i vest.  Fjellstyrets
Langsua nasjonalpark innbyr til vandring og fiskeopplevelser i en av Norges flotteste fjellområder. I de mange sjøene, bekkene og elvene finnes bestander av ørret, røye, abbor og sik. Fisken er
Dovrefjell og Reinheimen Nasjonalparker byr på et et mangfold av spennende fiskevann, bekker og elver omkranset av storslått uberørt natur og et vell av gamle kulturminner. Opplev fjellet med ryggsekk,
Femundsmarka nasjonalpark er viden kjent for sin karakteristiske villmark med furukragger, tallrike steinblokker og utallige sjøer og tjern. I Femundsmarka er det gode muligheter for virkelig stor ørret, røye og
Skjåk kan by på utallige muligheter for den som søker fjellfiske, stillhet og ro. Breheimen Nasjonalpark er et unikt villmarksområde som kan gi deg fjellørretfiske av godt gammelt merke!
De geologiske forholdene i Forollhogna rundt Kvikne gir en svært god vannkvalitet med høy pH.  Dette gir optimale produksjonsforhold for fisk og krepsdyr. Begrensede rekrutteringsforhold medfører stor og fin ørret