Fisk etter sjøørret, sjørøye og laks i enestående omgivelser. Urvoldvassdraget har en av landets tetteste sjøørretbestander. Urvoldvassdraget er vernet på grunn av sin unike geografi, sin uberørthet og grunnet
Laksefiske i Gaula hvor Haltdalen Fjellstyre tilbyr 10 km med godt laksefiske i en av Norges aller beste lakseelver. Her kan du få kjøpt fiskekort for to ulike kortområder i de