Hoftun, ­hytte ­og ­fiske ­for ­4 ­stenger ­i ­Suldalslågen
FisketilbudMo Laksegard tilbyr 4 gode fiskevald.  Suldalslågen er kjent for stor laks.  Det er ikke uvanlig med laks på 10 kg, og hvert år fanges det laks på over 20 kg.  Fiskestrekket Hoftun og hytta Øyanes er omlag 1 km langt.  Hytte og fisket leies ut for inntil 4 stenger. Read more
Privat ­fiske, ­døgnkort ­i ­Lakselva, ­Artic ­Ilo
FisketilbudFiske for inntil 2 stenger på 3 ulike private vald i Lakselva. Døgnet er inndelt slik at det er 5 timers fisketid på det enkelte vald. Read more
Stabbursdalen ­Lodge, ­ved ­Stabburselvas ­bredd
FisketilbudModerne Lodger av høy standard 30 meter fra en av Norges beste lakselelver. Her har du en unik tilgang på fiske rett utenfor døra.Read more
Privat ­fiske, ­døgnkort ­i ­Lakselva, ­Stuenes ­Lodge
FisketilbudFiske for inntil 2 stenger på 3 ulike private vald i Lakselva. Døgnet er inndelt slik at det er 5 timers fisketid på det enkelte vald.Read more
Stuenes ­Lodge ­med ­fiske ­på ­private ­vald ­i ­Lakselva
FisketilbudStuenes tilbyr eksklusive laksefiskeopplevelser tilknyttet overnatting og bevertning på Stuenes Lodge.  Fisket foregår på noen av de beste valdene som finnes i Lakselva. Read more
Eksklusivt ­fiske ­i ­Urvoldsvassdraget
FisketilbudFisk etter sjøørret, sjørøye og laks i enestående omgivelser. Urvoldsvassdraget har en av landets tetteste sjøørretbestander. Urvoldsvassdraget er vernet på grunn av sin unike geografi, sin uberørthet og grunnet de anadrome fiskestammene.Read more