Vingelen

Vingelen har 26 vann i alle størrelser og kategorier.  Her finner du alt fra næringsrike fjellvann med feit og fin kilosørret, til små skogstjern med bitevillig stekefisk.  Vingelen har rike muligheter for fiske […]

Vingelen har 26 vann i alle størrelser og kategorier.  Her finner du alt fra næringsrike fjellvann med feit og fin kilosørret, til små skogstjern med bitevillig stekefisk. 


Vingelen har rike muligheter for fiske og friluftsliv med sine fiskevann som i stor grad favner bredden av fiskere.  Både flue-, mark- og slukfiskeren vil finne et vann som passer seg og sin fiskemetode.  Her er også mange vann som er fine for familieturen hvor også minstemann kan håpe på napp i snøret.  Noen av vannene ligger nært grusvei og er derfor fine mål for folk med bevegelseshemming.


Det gjøres oppmerksom på at noen vann i området har privat fiske og derfor ikke hører inn under fiskekortordningen.  Se kart under «Lenker» nederst på siden.


Vingelen er spesielt kjent for sitt særpregede kulturlandskap og godt bevarte bygningsmiljø. Fjellene rundt Vingelen kjennetegnes av frodige gressletter og lettgått terreng. Området har flere landskapsvernområder med vernet kulturlandskap og et aktivt setermiljø opp mot fjellet. Vingelen er også et meget godt utgangspunkt for å oppleve Forollhogna nasjonalpark hvor villreinen har sitt leveområde.


Fiskekort

Priser:

Døgn NOK 70,00 | Uke NOK  300,00 | Sesong NOK  500,00


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett, SMS (se oppslag ved innfartsveier), hos turistinformasjonen i Vingelen og andre lokale utsalgssteder.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fiske er tillatt hele året.  All ørret er fredet fom. 15. september – 31. oktober.
  • Lovlig fiskeredskap er sportsfiskeredskap som flue, mark, sluk og spinner.  Fiske med agnfisk er forbudt.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.  Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis, men må ellers forholde seg til fiskereglene.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

Ta med all søppel hjem.
Husk bestemmelser om båndtvang.
Vis forsiktighet ved bruk av åpen ild.
Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

kart i pdf

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Tolga