Det er fritt fiske i Tyrifjorden.  Miljødirektoratet har nedsatt en faggruppe som skal utarbeide et nytt faktagrunnlag for storørret.  I den forbindelse er det ønske om å prøve ut innsamling av fangststatistikk fra fiskere.  Dette prøves ut i Randsfjorden, Tyrifjorden og Mjøsa.  Data som samles inn vil bli anonymisert og kun presentert i aggregert form for hver innsjø. Data som samles inn vil bidra til å bedre forvaltingen av storørret i Norge.

For innsamling av fangststatistikk er vi avhengig av at fiskere registrerer seg.  Vi trekker ut en premie på 1000 kroner blant de som registrerer seg og rapporterer for å ha fisket i Tyrifjorden.

Tyrifjorden har to stammer av storørret.  En som gyter i øvre del av Drammenselva og en som gyter i Randselva. Det er slett ikke umulig å få ørret på over 10 kg i fjorden.  Steinsfjorden er kjent for sitt yrende båtliv og fiske etter edelkreps og gjedde.  I Steinsfjorden har en bestand med store gjedder. Gjedder på 10 kg eller mer er ikke uvanlig.  Også abboren kan bli svært stor i dette området, og Steinsfjorden har også hatt norgesrekorden for abbor.

Fiskekort/Registrering

Det er fritt fiske i Tyrifjorden.  Miljødirektoratet har nedsatt en faggruppe som skal utarbeide et nytt faktagrunnlag for storørret.  I den forbindelse er det ønske om å prøve ut innsamling av fangststatistikk fra fiskere.  Dette prøves ut i Randsfjorden, Tyrifjorden og Mjøsa.  Data som samles inn vil bli anonymisert og kun presentert i aggregert form for hver innsjø. Data som samles inn vil bidra til å bedre forvaltingen av storørret i Norge.

For innsamling av fangststatistikk er vi avhengig av at fiskere registrerer seg.   En kan registrere seg med døgnkort eller sesongkort avhengig hva som passer best.  Det koster ingenting å registrere seg.

Vi trekker ut en premie på 1000 kroner blant de som registrerer seg og rapporterer for å ha fisket i Tyrifjorden.

Registrer deg  Rapporter fangst

Fiskeregler

Annen informasjon

Båthavner i Tyrifjorden/Steinsfjorden:  Mælingen Båthavn, Storøen Båthavn, Waltersbråten/Tyrifjorden Båtforening, Tyrifjord Hotell, Kindsviken Bryggeforening.

Lenker

Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sogna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud | Tyrifjorden

Andre tilbud i Buskerud fylke