Kanotur i Sølensjøens spektakulære omgivelser

Spekedalen ­og ­Sølensjøen

Vassdraget Spekedalen og Sølensjøen består av mange elver, vann og sjøer.  Området er en naturperle, der den vakre dalen ligger omkranset av fjellterreng og fjelltopper.  Vassdraget egner seg ypperlig for padling.

Vassdraget Spekedalen og Sølensjøen består av mange elver, vann og sjøer.  Området er en naturperle, der den vakre dalen ligger omkranset av fjellterreng og fjelltopper.  Vassdraget egner seg ypperlig for padling.


Fiskesesongen starter når vegen over fjellet er farbar de første dagene på juni.  Fiskekortet gjelder for hovedvassdragene Speka, Speksjøene, Orvsjøen, Sølna, Vesle Sølensjøen, Årevja, Fresartjønna, Svarttjønna, Arasjøen, Sølensjøen, Storhåen, Stenstrømmen, Midthåen, Søndre Sølna.


Speka er 8 km lang og renner sørover fra Spekedalen. Den renner sammen med Orva og danner Sølna. Fiskebestanden i Speka er i all vesentlighet ørret.


Sølensjøen er 14 kilometer lang og tre kilometer bred og har rikholdige bestander av røye, ørret, harr, sik, gjedde, lake og abbor. Ved Sølensjøen finnes Norges største innlandsfiskevær med omkring 37 naust og flere andre bevaringsverdige hus. Sølensjøen er en del av vassdraget til elva Sølna og drenerer mot sør til Femundselva.


Det anbefales sterkt å oppleve vassdraget med kano.


Fiskekort

Priser:

Døgn enkeltperson NOK 100,00 | Uke enkeltperson NOK 400,00 | Sesong enkeltperson NOK 800,00


Døgn familie NOK 150,00 | Uke familie NOK 600,00 | Sesong familie NOK 1 200,00*

* familie med inntil to ungdommer under 18 år. Barn under 16 år fisker gratis.


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett, SMS eller lokale utsalg.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid fra isen går til 31.10.  All ørret er fredet fra og med 15. september og ut sesongen. Bortsett fra i Spekesjøene hvor ørretfiske gjelder til og med 01.09.
  • Bruk av oter og dreggfiske med inntil 2 stenger pr. båt er tillatt i Spekesjøene og i Sølensjøen (En oter pr. fiskekort). I Sølensjøen kan eget kort for garn og dreggfiske for mer enn 2 stenger kjøpes på Fiskevollen.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Telefon oppsyn: (0047) 918 66 870

Annen informasjon

Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser.

Husk bestemmelser om båndtvang.  Det er husdyr på beite i området.


Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Rendalen