Skjåk kan by på utallige muligheter for den som søker fjellfiske, stillhet og ro. Breheimen Nasjonalpark er et unikt villmarksområde som kan gi deg fjellørretfiske av godt gammelt merke! Fiskekortet gjelder også for hele Skjåk.

Elva Tundra er over 20 km lang, og har sitt utspring i Breheimen Nasjonalpark. Det mest naturlige startpunktet er fra Tundradalssætre. Det er bare ørret i elver og vann i Breheimen Nasjonalpark.

Veibeskrivelse til Tundradalssætre: Kjør Rv.15 fra Bismo og 10 km vestover. 250 meter før Dønfoss tar Tundradalsvegen av mot sør. Betalingsbom. Kjør 9,3 km etter Tundradalsvegen, parker på Tundradalssætre.

Ved Tundradalssætre går det bru over elva, og videre er det umerka, men tydelig sti på nordsida av elva innover Tundradalen til Grønstorrbu. Det er 8 km fra Tundradalssætre til Grønstorrbu i relativt lett terreng uten mye stigning. Hytta kan en leie hos Skjåk Almenning.

Ved Grønstorrbu er det hengebru som gjør at en kan velge side videre innover dalen. Elva er brepåvirka fra isbreer i Breheimen, så langt innover som til Ytre Gjelåe. I varme perioder på sommeren kan elva derfor være sterkt brepåvirka. Videre innover dalen er elva glassklar, og fisket blir bedre jo lenger innover en kommer. Lengst inni dalen i Tundradalbotnen er det to mindre vann, Tundradalstjønnin, der det også er fin ørret. Med utgangspunkt fra Grønstorrbu er det flere bra fiskevann i nordlig og vestlig retning. Det er satt ut ørret i nesten alle vann i Skjåk, da det er lite eller ingen naturlig rekruttering i vann over 1300 moh.

I Tundra kan en fiske fra juni og utover. Vann som ligger over 1400 moh i Breheimen er vanligvis ikke isfrie før i juli.

Fiskekort

Døgnkort NOK  80,- | 3-døgnskort NOK  200,- | Ukekort NOK 300,- | Sesongkort  NOK 400,-

Fiskekort kan kjøpes på de fleste campingplasser og andre service- og reiselivsbedrifter i Skjåk.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst

Fiskeregler

  • Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre.
  • Alle over 20 år må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn.
  • Sesongen varer fra isen smelter om våren, til isen legger seg på høsten.
  • Ta alltid med deg gyldig fiskekort på fisketuren.
  • All bruk av død og levende fisk som agn forbudt.

Annen informasjon

Ta hensyn til dyrket mark. Bruk jordekantene eller oppmerkede stier.

Benytt opparbeidede parkeringsplasser/lommer så langt dette lar seg gjøre.

«På fisketur i Skjåk» er et hefte utgitt i 2013. Her presenteres 36 fisketurer i Skjåk, med ruteskildring, kart og fisketips. Heftet er gratis, og du finner det der du får kjøpt fiskekort.

Det er utarbeidet et turkart for Skjåk i målestokk 1:60 000 som ble klart høsten 2013. Dette dekker hele Skjåk kommune, og har inntegna alle merkede turstier og utleiehytter. Pris kr 199,-.

Lenker

Skjåk Almenning

Andre tilbud in Oppland Fylke Andre tilbud in Skjåk