Naust ved Savalen.

Savalen

Savalen er en regulert fjellsjø med god vannkvalitet som ligger 707 meter over havet.  Her er røya den dominerende fiskearten, men sjøen har også en god bestand av ørret. Ørreten i sjøen kan bli storvokst. 

Savalen er en regulert fjellsjø med god vannkvalitet som ligger 707 meter over havet.  Her er røya den dominerende fiskearten, men sjøen har også en god bestand av ørret. Ørreten i sjøen kan bli storvokst.  Det er tillatt å fiske med oter.  Foruten fiskekort for sportsfiskeredskap legges det ut to garnkort pr. døgn for salg. 


Savalen fiskeforeningen har forsøkt å legge forholdene til rette slik at trivsel og utbytte skal bli så bra som mulig. For å fortsatt klare det trenger vi hjelp av dere som ferdes ved og i sjøen. Vennligst sett deg inn i fiskereglene innen fisket tar til. Husk å levere fangstrapport straks fiske er avsluttet, selv om du ikke har fått fisk.


Her er det tillatt med bruk av motorbåt. Maksimal tillatte motorstørrelse er 15 hk. Du kan leie bryggeplass til båten om sommeren. Har du behov for å leie nøsterplass til vinterlagring av båten, har vi tre nøster liggende nede ved båthavna. For ytterligere informasjon henvises til fiskeforeningens hjemmesider.


Savalen har mange aktivitetstilbud både sommer og vinter. Det som kanskje utmerker seg mest er det flotte turterrenget med merkede løyper.


Fiskekort

Fiskekortet gjelder for innsjøen Savalen.  Omkringliggende område har eget fiskekort.


Priser:
Døgn NOK 80,00 | Uke NOK 240,00 | Sesong NOK 500,00

Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg  (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid 15.mai – 15.september.
  • Lovlig fiskeredskap er stang, oter og håndsnøre.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Telefon oppsyn (0047) 978 86 312

Annen informasjon

Ta med all søppel hjem. Miljøet rundt sjøen er et felles ansvar.
Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Lenker

Hjemmeside for Savalen fiskeforening | Kart pdf

Andre tilbud i Alvdal Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Tynset