Nordre ­Mistra

Mistra renner i idylliske omgivelser der Sølenfjellmassivet kan sees i sørøst i Rendalen.  Mistra varierer fra store kulper, stryk og loner.  Mistra har en variert bestand av ørret.  Her kan du oppleve stillheten, bare avbrutt av elvebrus. Ved Mistra er det bilvei fram til to utgangspunkter for fiske, ved Misterdalen og Nysætra.

Mistra renner i idylliske omgivelser der Sølenfjellmassivet kan sees i sørøst i Rendalen.  Mistra varierer fra store kulper, stryk og loner.  Mistra har en variert bestand av ørret.  Her kan du oppleve stillheten, bare avbrutt av elvebrus. Ved Mistra er det bilvei fram til to utgangspunkter for fiske, ved Misterdalen og Nysætra.


Nordre Mistra renner gjennom et relativt flatt fjellområde øst i Rendalen kommune, ved foten av Sølenmassivet. Områdets topografiske forhold gjør at elva fremstår med mange stilleflytende partier, store håer og vekslende strykpartier imellom.


Fiskekortet gjelder for Mistra fra Gammeldammen i syd til Hullbekken i nord, Veslemistra opp til Skånsjøen, Tønnesbekken og Kverninga. Fiskekortet gjelder ikke sjøer og tjern i området.


Siste fiskedag i Veslemistra, Tønnesbekken og Kverninga er 25. august. Vær oppmerksom på at Veslemistra, ovenfor Skånsjøen, er fredet for alt fiske.


Fiskekort

Priser:

Døgn NOK 150,00 | Weekend (3 døgn) NOK 350,00 | Uke NOK 450,00 | Sesong NOK 800,00


Fiskekort kan kjøpes enten via internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid 01.06 – 01.09.
  • Fiskekortet gjelder for sportsfiskeredskap som mark, sluk og flue.
  • Vis moderasjon i uttak av stor fisk.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Telefon oppsyn: +47 924 94 614

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark.

Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Kart pdf

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Rendalen