Foto Terje Husebæk

Åsnes ­Finnskog

Åsnes Finnskog byr på varierte fiske tilbud. Her kan du oppleve mystiske tjern en gåtur fra bilvei, fiske etter de fleste arter i den idylliske Flisa elva, eller fiske i lett tilgjengelige vann tilpasset for bevegelseshemmede og barn. 

Åsnes Finnskog byr på varierte fiske tilbud. Her kan du oppleve mystiske tjern en gåtur fra bilvei, fiske etter de fleste arter i den idylliske Flisa elva, eller fiske i lett tilgjengelige vann tilpasset for bevegelseshemmede og barn. 


Felles fiskekort som dekker fiske innenfor et område på ca. 260.000 dekar, tilbudt av Åsnes jeger-og fiskerforening, en av Norges eldste jakt- og fiskeforeninger, i samarbeid med Åsnes Nordre Utmarkslag og Åsnes kommune. Fiskekortet gjelder for hele området Åsnes JFF disponerer – med unntak av Utgravertjernet som har en egen fiskekortordning.  


Her kan du blant annet fiske i den stilleflytende og artsrike Nedre Flisa. Elva kan skilte med veldig godt abbor- og gjeddefiske. Lett å fiske fra land eller med kano. I Flisaelvas øvre deler finner du mye harr og ørret. Her omtales elva som et perfekt sted å starte fisket for den novise fluefisker – enkel å vade, ligger lett tilgjengelig ved vei og er tilrettelagt med et titalls gapahuker og bålsted langs vassdraget.


Storabbortjernet har en tallrik abborbestand som passer godt for barnefamilienes fiske.  Her finnes mange små, men også noen store fisker.  Her er sjansen absolutt til stede for fangst. Rogsjøen passer også godt for barns fiske, hvor det er tilrettelagt med bålplass og gapahuk. Denne sjøen er også lagt tilrette for bevegelseshemmede med egen fiskebrygge.


I Lindsjøen kan du oppleve gjeddefiske på sitt beste omgitt av Finnskogens mystikk.


Fiskekort

Priser:

Døgnkort NOK 60,- | Ukeskort NOK 200,- | Sesongkort NOK 400,-


Fiskekortet gjelder for Åsnes JFF sitt område.  Kortets eier må selv holde seg underrettet om grensene for foreningens områder. For medlemmer i Åsnes JFF er prisen på sesongkort NOK 200,-.  Fiskekort for medlemmer fås kjøpt på lokale utsalgssteder eller ved å ta kontakt med foreningen.

I tillegg til at du kan kjøpe fiskekort via SMS ved oppslag langs vann og vassdrag kan du også kjøpe fiskekort hos: Intersport Flisa og Joker Kilen.


For Utgravertjern er det eget fiskekort som koster NOK 100,- per døgn, tilgjengelig for kjøp via SMS. Oppslag om dette fiskekortet finner du på oppslag ved vannet.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fiskekortet gir rett til å fiske på Åsnes Jeger-  og Fiskeforening sine områder. Kortets eier må selv holde seg underrettet om grensene for foreningens områder. I vann, tjern og elver hvor det forekommer ørret, er kun stangfiske tillatt.
  • All ørret over 40 cm settes ut igjen uskadd.
  • Minstemål på ørret 25 cm.
  • Ingen minstemål på andre arter.
  • Maksmål abbor: 40 cm.
  • Ørret er fredet fra 15. september til 1. november, dersom noen får dette skal fisken alltid settes tilbake mest mulig uskadd
  • Voksen person som fisker sammen med barn under 12 år trenger ikke eget fiskekort. Dette gjelder i alle Åsnes JFF sine fiskevann, og hvor barna aktivt er med og fisker med unntak av Utgravertjernet.

Annen informasjon

Langs øvre Flisa elva finner du et titalls gapahuker med bålplasser. Ved de fleste vann finnes bålplasser og noen gapahuker.

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Åsnes JFF

Andre tilbud i Åsnes Andre tilbud i Innlandet