Fiske ­i ­Alvdal

I Alvdal kan du oppleve både godt fiske og flotte naturopplevelser.  Alvdal har mange elver, bekker, tjern og sjøer som kan by på et variert fiske etter både ørret, harr, sik, røye, abbor og gjedde.  Her finner du både fiskemuligheter som ligger i flotte turområder både i fjellet og i kulturlandskap.

I Alvdal kan du oppleve både godt fiske og flotte naturopplevelser.  Alvdal har mange elver, bekker, tjern og sjøer som kan by på et variert fiske etter både ørret, harr, sik, røye, abbor og gjedde.  Her finner du både fiskemuligheter som ligger i flotte turområder både i fjellet og i kulturlandskap.  Her er mulighetene er mange og varierte.


I Alvdal kan du løse et felles fiskekort som gjelder for en stor del av fiskemulighetene i kommunen.  Fem fiskeområder inngår i felleskortet. Områdene som inngår i felleskortet er:


Glomma og Folla: Elvene Glomma og Folla innenfor Alvdal kommune, og Sølna nedenfor nedstrøms Sølndammen.  Elvene ligger lett tilgjengelig i dalbunnen og byr på flere mil med fristende fiske i kort avstand fra vei.  Her finnes gode bestander av harr og ørret. Fisketid: Hele året i Glomma.


Sølndalen:  Elvene Sølna, Veslsølna og Kvislåa.  Sølnsjøen, Breidsjøen, Stråsjøen og Holmsjøen.  Området huser både røye og ørrett av flott kvalitet.  Vassdraget egner seg godt for kano.  Det er lett adkomst til flere fiskevann, noe som gjør området barnevennlig for fisketur i fjellheimen. Fisketid: hele året.


Aumdalen og omegn: Området gjelder for Auma m/bekker og tjønner. Kvislåtjønna, Storbekken, Stortjønna og flere mindre tjønner.  Området passer godt for de som liker å gå en fin tur frem til fiskeplasser der det er stille og fredlig.  Her finnes det mye ørret som er fin for stekepana.


Kvebergstjønna:  Kvebergstjønna har både ørret og røye.  Vannet er godt kultivert med utsetting av ørret. Fisketid: 01.06 – 31.08. Isfiske tillatt i perioden isen ligger.


Strålsjøen:  Strålsjøen ligger idyllisk til ved Strålsjøgrenda nær Savalen. Strålsjøen huser både ørret og røye. Fisketid: 01.06. – 31.08.

Mjovatnet, Kjemsjøen, Haustsjøen, Vesltsteitjønna, Søndre Klettsjøen inngår IKKE i fiskekortet.


Fiskekort

Priser:

Felleskortet som gjelder for fem områder i Alvdal:

Uke NOK 500,00 | Sesong NOK 1000,00


For et enkeltområde:

Døgn NOK 80,00 | Uke NOK 400,00 | Sesong NOK 700,00


Fiskekort kan kjøpes enten via: Inatur.no eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid hele året i Glomma, Sølndalen og Kvebergstjønna.  Fisketid 01.06. – 31.08. i Strålsjøen og Kvebergstjønna. Fisketid i øvrige områder er 1.6 – 15.9.
  • Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.  Ta med søppel all hjem, miljøet er et felles ansvar.  Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

NB: Kart på denne siden er kun for oversikt over området. Vær oppmerksom på at enkelte områder ikke omfattes av fiskekortordningen.


Lenker

Alvdal Grunneierlag | Informasjon – Plakat

Andre tilbud i Alvdal Andre tilbud i Innlandet