Gausdal Fjellstyre byr deg inn til fiske og friluftslivets gleder i fjellet mellom Gudbrandsdalen og Valdres, i det som kalles Gausdal vestfjell og deler av den flotte og særpregede Langsua nasjonalpark, et område med en svært variert natur. Her finnes gammel gran og furuskog, store myrområder, frodige bjørkelier og vide fjellvidder – og mange spennende fiskemuligheter i elver og vann.

Fisket i Gausdal Statsallmenning byr på utallige fiskemuligheter. Klare høyfjellsvann med sprek fjellørret, hemmelighetsfulle og mørke skogstjern, kilometervis med variert elvefiske, samt et mangfold av kulpbekker med loner og småstryk. I tillegg til ørret, finnes det også godt med røye og abbor, i tillegg til sik enkelte steder. Fisken er i gjennomgående god kondisjon og kan bli riktig så stor.

Gausdal Vestfjell og Langsua Nasjonalpark er som skapt for vandring og friluftsliv. Det er et godt utbygd nett av merkede stier som gjør det enkelt å rusle mellom fiskemulighetene. Her kan man overnatte i telt underveis. Eller du kan overnatte i hytter og buer som Gausdal Fjellstyre disponerer. En av hyttene du bør besøke er Leppehytta.

Gausdal Fjellstyre har lagt til rette for gode opplevelser for alle Vestfjellets brukere. Områdets rolige formasjoner, i tillegg til at det er godt tilrettelagt, gjør at dette fjellområdet egner seg svært godt for barnefamilier på tur. Eller man kan benytte seg av veinære fiskemuligheter når man har anledning til bare en enkelt dag i marka.

Gausdal Fjellstyre har også gjort fisket sitt tilgjengelig for alle. For ved Valdrestjønna er det tilrettelagt for gode opplevelser og hyggelig samvær, til glede for både store og små fiskere – og ikke minst de av oss om har redusert mobilitet. Valdrestjønna er blitt en svært populær plass for mange, og tilrettelagt med blant annet fiskebrygger og sittebenker.

Alt dette – og mer til – får du i Gausdal. Finn frem fiskestanga og utforske de mange mulighetene.