GraylingZones

gz

I våre GraylingZones kan du forvente harrfiske av høy kvalitet.  Områdene tilbyr også varierte og gode overnattingsmuligheter og guidetjenester.
 

Trysil – Gjerfloen Fluefiske

Fremhevet_bilde_Gjerfloen

Gjerfloen Fluefiske er Norges første spesielt tilrettelagte fluefiske med fangstbegrensninger etter harr. 1/3 del av harrbestanden her er nå +35 cm.

Glomma – Kvennan Fly Fishing – Fluefiskesona

KFF_foto_Hein Van Aar frh

Ulike klekkinger gjennom hele sesongen gjør dette til eldorado for fluefiskere. Kortbegrensning sikrer at det ikke blir for mange fiskere. Her er det reelle sjanser for å få harr over 45 cm.

Femund Engerdal – Galtstrømmen

Galtstrømmen Fishspot frh foto Jan Nordvålen

Fluefiskesona Galtstrømmen ligger mellom Galthåen og Galtsjøen. Her, i nærhet til Galten Gård, har fluefisket lange tradisjoner. I Galtstrømmen er vadere en nødvendighet. Når det er store klekkinger av døgnfluer eller vårfluer kommer både stor harr, stor sik og virkelig stor ørret på strømmen for å beite.

Trysil – Eksklusivt Fiske – Vestsjøberget Fluefiske

Vestsjøberget 1 688 frh

Vestsjøberget Fluefiske tilbyr en ukes eksklusivt fluefiske med losji. I en uke kan dere ha hele elvestrekningen for dere selv (6,7 km). Stangfiske i Vestsjøen og skogstjern er inkludert dersom ønskelig. Det er praktiser praktisert catch & release med baglimit på elvestrekket siden 1991.

Femund Engerdal – Isterfossen

Isterfossen Fishspot frh foto Bjørnar Johnsen

Utløpet av den store sjøen Isteren, strekningen ovenfor Isterfossbrua, er forbeholdt fluefiskere. Her er det et særdeles godt harrfiske sommeren gjennom. Når klekkingene er gode slipper store mengder harr seg ned fra Isteren og vakingen kan være svært intens.

Femund Engerdal – Galthodet

Galthodet Fishspot frh Foto Jan Nordvålen

Fluefiskesona Galthodet ligger fra utløpet av Galtsjøen og nedover Femundselva. Her, i nærhet til Galten Gård, har fluefisket lange tradisjoner. På vestsiden av Galthodet ligger Smithsetra som ble satt opp av engelske fluefiskelorder på slutten av 1800-tallet.

Glomma – Kvennan Fly Fishing – Eidsfossen

KFF Eids frh

Ulike klekkinger gjennom hele sesongen gjør dette til eldorado for fluefiskere. Her er det reelle sjanser for å få harr over 45 cm. Sona Eidsfossen starter nedenfor Eidsfossen og stopper 1 kilometer nedstrøms Kvennan Camping (ca. 3 km).