Kvikne

Kvikne5

Over 80 vann og sjøer, og en mengde fiskeførende elver og bekker.  Mest ørret, men her finner du også røye.

Soneinformasjon

familyfriendly river lake fly lure worm trout char

De geologiske forholdene i området med kambriske skiferbergarter gir en svært god vannkvalitet med høy pH og mye kalk, og optimale produksjonsforhold for fisk og krepsdyr. Innsjøene er forhholdsvis grunne og vindeksponerte, og overflatetempraturen ligger for det meste mellom 10 og 15 grader gjennom sommeren. Vannmassene blandes effektivt av vinden og tempraturskjiktingen i innsjøene vil derfor normalt være liten og gi forholdsvis høye tempraturer ved bunnen. I tillegg er vannet klart og rent, og lyset trenger langt ned. Store deler av vannmassene har derfor gjennom hele den korte sommerperioden maksimal produksjon.

Det viktigste neringsdyret, marflo, finnes i de fleste lokaliteter. Mer sjelden er skjoldkrepsen som blant annet finnes i Store Sverjesjøen. De fleste vannene i området ligger forholdsvis høyt i nedbørsfeltet og gytebekkene er små med variable gyte- og oppvekstforhold. Begrenset rekrutering og gode nøringsforhold gir fisk med god vekst, og fremragende størrelse og kvalitet.

Det finnes røye i Baklidalstjønna, Stor-Nappsjøen, Stor-Gardsjøen og Nordre Tuvtjønn. Røye finnes som eneste fiskeart i Berstjønna og Brynhildstjønna.

Vis i kart

Fiskeregler

  • Fisketid er hele året.  All ørret fredet fra 15.09 – 31.10.
  • Fiskekort gjelder for sportsfiskeredskap som flue, mark, sluk og spinner.
  • Fiskekortet gjelder også for bruk av oter.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Fiskekort

Priser:
Døgn NOK 70,00
Sesong NOK 500,00

Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg

(sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort

Annen informasjon

Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.
Vis forsiktighet med åpen ild.  Husk bestemmelser om båndtvang.
Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.
Det anbefales ikke å kjøre med campingvogn eller campingbil opp Innerdalsveien.

Ytterligere informasjon

Andre fiskeområder på Kvikne:

Overnatting

Hogstad Camping

Hogstad er en liten og beskjeden campingplass for hele familien, med 3 hytter i forskjellig standard, plass til telt, campingvogner og bobiler helt ved Orklas bredde.
Hjemmeside Telefon: (+47) 90 91 21 81 Send e-post

Orkelbogen

Orkelbogen Friluftssenter er et kurs- og konferransesenter som ligger på Kvikne. Gården passer godt til arrangementer, som bedriftssammlinger, møtevirksomhet eller andre sammenkomster. Gården ligger i Kvikneskogen omtrent ei mil sør for Kvikne sentrum.
Hjemmeside

Kvikne Camping

Kvikne Camping er en campingplass som ligger ved idylliske Orkla. Vi har 10 campinghytter og 50 caravanplasser. Vi har fine grøntarealer som egner seg godt til telting.
Hjemmeside Telefon: +47 62 48 41 04 Send e-post